Ενεργειακός Επιθεωρητής – Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης, Κιλκίς

Ο πολιτικός μηχανικός Μαυρομάτης Παναγιώτης, ως ενεργειακός επιθεωρητής, προβαίνει σε ενεργειακές αναβαθμίσεις κτιρίων (και εγκαταστάσεων θέρμανσης / κλιματισμού). Με υπευθυνότητα και άψογο επαγγελματισμό, προβαίνει στη διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων και στην έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης (Π.Ε.Α). Αναμφισβήτητα, τα οφέλη της ενεργειακής επιθεώρησης της κατοικίας σας είναι σημαντικά για σας, αλλά και το περιβάλλον. Σύμφωνα με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Κ.ΕΝ.Α.Κ.) έχει θεσμοθετηθεί ένας πλήρης ενεργειακός σχεδιασμός στον κτιριακό τομέα, με σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, την εξοικονόμηση ενέργειας και, κατ’ επέκταση, την προστασία του περιβάλλοντος (λόγω της μείωσης των εκπομπών CO2). Εμπιστευθείτε τον πολιτικό μηχανικό Μαυρομάτη Παναγιώτη στις δραστηριότητές του ως ενεργειακού επιθεωρητή, στο Κιλκίς και όλες τις περιοχές της Μακεδονίας. Ελέγξτε την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου σας, ώστε να κάνετε την οικία ή τον επαγγελματικό σας χώρο, χώρους μειωμένης ενεργειακής ανάγκης και κατανάλωσης.

  • Ενεργειακές Επιθεωρήσεις κτιρίων
  • Ενεργειακές Επιθεωρήσεις εγκαταστάσεων θέρμανσης
  • Ενεργειακές Επιθεωρήσεις κλιματιστικών εγκαταστάσεων
  • Εκπόνηση Μελετών Ενεργειακής Απόδοσης κατοικιών και κτιρίων
  • Ενεργειακές Κατατάξεις κτιρίων
  • Ενεργειακές Αναβαθμίσεις κατοικιών
  • Εξωτερικές Μονώσεις Κελύφους – Αντλίες Θερμότητας
  • Εξοικονόμηση ενέργειας σε κατοικίες με το πρόγραμμα “Εξοικονομώ κατ’ οίκον”
  • Έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης
Μαυρομάτης Παναγιώτης
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός
Μ. Αλεξάνδρου 186, 612 00, Πολύκαστρο, Κιλκίς

Τηλ.: 23430 22855, Fax: 23430 20235, Κιν.: 6977 355650
e-mail: pmvcivil@tee.gr
mavromatis74@gmail.com

Εξυπηρέτηση σε όλες τις περιοχές της Μακεδονίας