Τακτοποιήσεις - Νομιμοποιήσεις Αυθαιρέτων, Κιλκίς


Η τακτοποίηση των πολεοδομικών αυθαιρεσιών του ακινήτου σας μπορεί να αυξήσει την εμπορική αξία του και να επηρεάσει τη μελλοντική αξιοποίησή του. “Βάσει του νέου νόμου 4178/2013, από 08/08/2013 και εφεξής απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη η μεταβίβαση ή η σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο, στο οποίο έχει εκτελεστεί αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης”. Αν έχετε αυθαίρετο κτίσμα, απευθυνθείτε στον πολιτικό μηχανικό Μαυρομάτη Παναγιώτη. Ο κ. Μαυρομάτης, με πείρα και άψογο επαγγελματισμό, θα προβεί σε όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες για τη νομιμοποίηση του αυθαιρέτου σας, αφού σας ενημερώσει για τις δυνατότητες υπαγωγής του στη ρύθμιση αυθαιρέτων. Ο πολιτικός μηχανικός Παναγιώτης Μαυρομάτης διενεργεί αυτοψίες στο χώρο του ακινήτου σας για τον εντοπισμό και την καταγραφή των αυθαιρέτων κατασκευών και προβαίνει σε υπολογισμό του προστίμου. Εν συνεχεία, συγκεντρώνει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, έγγραφα και σχέδια που απαιτούνται για την όλη διαδικασία. Κι όλα αυτά, στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς. Η νομιμοποίηση των πολεοδομικών αυθαιρέτων δεν είναι μια απλή διαδικασία. Για την επιτυχή διεκπεραίωσή της απαιτούνται τεχνικές και νομικές γνώσεις. Ο πολιτικός μηχανικός Παναγιώτης Μαυρομάτης, στο Κιλκίς, μπορεί να προβεί στην ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

  • Διενέργεια Aυτοψίας για τον εντοπισμό των αυθαιρεσιών
  • Δηλώσεις - Βεβαιώσεις - Εμβαδομετρήσεις Αυθαιρέτων
  • Τακτοποίηση - Νομιμοποίηση αυθαίρετων κτηρίων / κτισμάτων, αυθαίρετων χώρων
  • Ρυθμίσεις Γεωργοκτηνοτροφικών και Σταβλικών Εγκαταστάσεων
Μαυρομάτης Παναγιώτης
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός
Μ. Αλεξάνδρου 186, 612 00, Πολύκαστρο, Κιλκίς

Τηλ.: 23430 22855, Fax: 23430 20235, Κιν.: 6977 355650
e-mail: pmvcivil@tee.gr
mavromatis74@gmail.com

Εξυπηρέτηση σε όλες τις περιοχές της Μακεδονίας