Έκδοση Οικοδομικών Αδειών

Άδειες Ίδρυσης και Λειτουργίας Εταιρειών

O πολιτικός μηχανικός Μαυρομάτης Παναγιώτης αναλαμβάνει όλες τις διαδικασίες από την έκδοση μιας οικοδομικής άδειας έως και την κατασκευή ενός έργου και την πλήρη αποπεράτωσή του. Ο εν λόγω πολιτικός μηχανικός δραστηριοποιείται στο Κιλκίς και όλες τις περιοχές της Μακεδονίας, προσφέροντας υπηρεσίες υψηλού επιπέδου και πρωτοποριακές λύσεις. Ειδικότερα, όσον αφορά στην έκδοση οικοδομικών αδειών, ο κ. Μαυρομάτης βρίσκεται πάντοτε δίπλα στον πελάτη, στοχεύοντας στην άψογη συνεργασία μαζί του, με συνέπεια, ειλικρίνεια και λογικές τιμές.

Πριν από την έκδοση μιας άδειας δόμησης (οικοδομική άδεια), απαιτείται η έκδοση της έγκρισης δόμησης, όπου και πιστοποιείται ότι είναι δυνατό να λάβει χώρα μια κατασκευή. Η άδεια δόμησης είναι απαραίτητη για την έναρξη όλων των οικοδομικών εργασιών. Απαιτείται τόσο για μία νέα οικοδομή, όσο και για προσθήκες κατασκευών. Η έκδοση οικοδομικής άδειας είναι απαραίτητη και για επισκευαστικές εργασίες και ενισχύσεις υφιστάμενων κτιρίων. Ακόμα και στην περίπτωση αλλαγής χρήσης ενός κτιρίου ή τμήματος αυτού, οι οικοδομικές άδειες είναι απαραίτητες. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας στα πλαίσια οικοδομικών εργασιών, απευθυνθείτε στον πολιτικό μηχανικό Παναγιώτη Μαυρομάτη για την έκδοση των σχετικών αδειών δόμησης. Ο κ. Μαυρομάτης, έχοντας πείρα στην έκδοση οικοδομικών αδειών παντός τύπου, μπορεί να διεκπεραιώσει για σας όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες που προβλέπονται από τη νομοθεσία.

Έκδοση Οικοδομικών Αδειών
  • Έκδοση Αδειών Δόμησης για νέο κτίριο
  • Άδεια Προσθήκης σε υπάρχον κτίριο
  • Άδειες Ίδρυσης και Λειτουργίας Εταιρειών
  • Άδειες Λειτουργίας Καταστημάτων
  • Ανανέωση Άδειας λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος
  • Αλλαγές Χρήσεις Εταιρειών / Καταστημάτων
Μαυρομάτης Παναγιώτης
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός
Μ. Αλεξάνδρου 186, 612 00, Πολύκαστρο, Κιλκίς

Τηλ.: 23430 22855, Fax: 23430 20235, Κιν.: 6977 355650
e-mail: pmvcivil@tee.gr
mavromatis74@gmail.com

Εξυπηρέτηση σε όλες τις περιοχές της Μακεδονίας